Vattenanalys

Västsvensk Vattenrening erbjuder i samarbete med Eurofins ackrediterade analyser.

Vattenanalyspaket som bedöms enligt livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Kemisk analys

(Lukt, färg, turbiditet, pH, konduktivitet, alkalinitet, COD-Mn, hårdhet, kalcium, magnesium, järn, mangan, koppar, natrium, ammonium, nitrat, nitrit, fosfat, klorid, fluorid, sulfat).

Tungmetaller

(Arsenik, kadmium, kobolt, krom, nickel, bly, uran, vanadin, zink).

Radon

×