Garanti

VVAB lämnar två års garanti på anläggningen. Det innebär pengarna tillbaka om den inte fungerar som utlovat.
På själva filtertanken är dock garantin tio år.
Filtertankarna är tillverkade i glasfiberarmerad plast och helt underhållsfria. De är
provtryckta med 2100 kPa.
För att VVAB skall kunna uppfylla sina
åtaganden görs en vattenanalys av ett helt
fristående laboratorium.
Filtermaterialet och tillbehören väljs sedan
utifrån vattnets egenskaper.
×